ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Јаровид

Јаровид је бог срџбе, јарости и рата. Познат је и као Јаревид или Јаровит. У основи самог његовог имена је реч јар, која означава ватру, жестину и гнев. Иако су скоро сви словенски богови истовремено и ратници, само је Јаровид заправо бог рата, онај који управља његовим током. Познат је и под именима Жеровид (Геровит), Руђевид (Рујевит), затим Поревид и Јарило. Према легенди, Јаровид долази у пратњи врана па можда отуд веома чест мотив у српским епским песмама да ратне вести доносе црне птице које говоре: „Долећеше два врана гаврана“. Опасан је са седам мачева, док је осми мач, који држи у руци, непобедиви мач Јарост (гнев), а око чела му је свезана трака смрти.