ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Vodeni duh

Vodeni duh je nag i kosmat starac, sa bradom i ribljim repom, koji živi u kristalnom dvoru u vodi, čiji je gospodar. Stanište Vodenog duha se, prema raznim pričama, nalazi na dnu dubokih rečnih virova, jezera ili mora. NJegove služavke ili kćeri su rusalke, a on sam je predvodnik legendarne vojske od stotinu vodenjaka, koja s večeri napada one koji se tada nađu pored vode. NJegovi podanici ponekad oštećuju i vodenice, ribarske mreže i mostove, jer voda je neprikosnoveno carstvo Vodenog duha i kao takva zabranjena za ljude; da bi ga umilostivili, vodeničari, mornari i ribari prinose mu razne životinjske žrtve. Vodeni duh se ponekad opisuje sa upadljivo crvenim očima ili sa kozjim ušima; katkada ritmičnim udarcima o stenovito dno naređuje napad svoje vojske koji sâm predvodi.