ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Todorci

Ovi mračni konjanici spadaju u red zlih bića. Sem karakteristične i neraskidive povezanosti sa konjima, pominje se i da je svaki jahač ogrnut plaštom, da nemaju lica, da su naoružani sabljama i da ne oklevaju da raspore čoveka, da su ponekad nevidljivi, pa ih uplašeni ljudi mogu čuti kako prolaze, ali ih ne mogu videti, iako sutradan pronalaze brojne tragove konjskih kopita koji svedoče o njihovom prolasku, kao i da su uvek i u svakoj prilici izuzetno surovi. Nazivaju se todorcima, a njihovo pravo, netabuisano ime jedno je od mnogih izgubljenih u dubinama vremena, jer ga je bilo zabranjeno izgovarati, u večnom strahu od topota njihovog približavanja i od kopita njihovih konja.