ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Patuljak (kepec)

U slovenskoj mitologiji, patuljci su prilična retkost. Zna se da su mali, domišljati i prepredeni i, kao takvi, predstavljaju pravu suprotnost ogromnim i glupim divovima ili divljanima, prema kojima osećaju snažno neprijateljstvo. Smatra se i da imaju magijsku snagu koju, između ostalog, koriste i da ostanu neviđeni. Moguće je da njihova moć skrivanja leži u njihovoj kapi za koju se sumnja da im omogućava da postanu nevidljivi. Patuljci se mogu sresti i u šumama, gde žive ispod korenja velikog drveća, ali i u pećinama, ukoliko one nisu nastanjene divovima. Veruje se da žive ispod zemlje, gde se kreću tajnim podzemnim hodnicima.