ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Besomar

Besomar je demon grozote i odvratnosti, često poistovećivan sa vampirom ili vukodlakom. Zbog nekih sličnih karakteristika, mnogi istraživači mita, posebno balkanolozi, izjednačavali su vampira, vukodlaka i besomara, tvrdeći da su to samo tri različita imena za jednog istog demona. Ipak, dok je između vampira i vukodlaka moguće uočiti dovoljan broj razlika da se ovo mišljenje opovrgne, i dalje nije moguće sa sigurnošću tvrditi da je besomar u potpunosti drukčije mitsko biće.