ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Nemušti jezik

Među sposobnostima sa kojima se čovek može roditi svakako nije nemušti jezik. Oni koji ovu moć poseduju čuvaju je kao najveću tajnu. Čovek na neki misteriozan način dobija dar nemuštog jezika i onda je u stanju da razume govor životinja, pa čak i da razgovara sa njima. Ponegde se kaže da onome ko poznaje nemušti jezik „svaka travka sama divani od koje je bolesti ljekarija“, dakle i bilje mu na neki način saopštava svoju lekovitu upotrebu. Najređe se spominje treće svojstvo, da čovek koji stekne ovaj dar od tada zna i sve jezike sveta.