ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Kamen

Kamen je predmet koji ima posebne moći jer se veruje da između duše i kamena postoji uska i neraskidiva veza. Kamen je živ jer ima dušu. Duša umrlog zadržava se u kamenu i za takav kamen se kaže da je senovit. Otuda, verovatno, potiče običaj da se na grob postavlja nadgrobni kamen ili spomenik. NJegova funkcija je da primi pokojnikovu dušu ako pokuša da se vrati na ovaj svet.