ЋИРИЛИЦА|LATINICA
slovenska mitologija

Svetovid

Svetovid je bog sa četiri glave, kojima može da istovremeno gleda na sve četiri strane sveta. On je „onaj koji vidi svet“, dakle bog koji zna sve. Veruje se da njegov um nadmašuje vreme i da su mu poznati i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Zapisano je verovanje da se „na Vidov dan iznosi sve ruho na polje, da se vidi na vetru, i svako seme, koje je ostalo neposejano na sunce, da ogreje u taj dan sunce, te da nikne do nove godine“. Po nazivu boga u navedenom odlomku vidi se i kasniji preobražaj Svetovida u hrišćanskog svetog Vida, koji je preuzeo njegove funkcije.